ALUMNI AMTC

Alumni AMTC adalah mereka yang pernah menyertai dan menghadiri kursus-kursus yang telah dianjurkan oleh pihak AMTC seperti program Seminar Solusi Menuju Baitullah, Sijil Khas Mutawwif dan Sijil Profesional Mutawwif.