SYARAT KEMASUKAN PELAJAR (FAST TRACK)

  • Pelajar lepasan Maahad atau Madrasah Tahfiz dengan minimum hafazan 10 juzuk
  • Pelajar lepasan Madrasah Atau Pondok Pengajian Islam
  • Berumur 17 tahun bagi calon peperiksaan SPM bagi tahun semasa (1Tahun)
  • Mempunyai kemahiran asas 5M iaitu MEMBACA, MENULIS, MENGIRA, MENGHAFAL, & MEMIKIR.
  • Keutamaan kepada pelajar tahfiz yang telah tamat Sijil Syahadah atau telah menamatkan hafazan 30 juzuk.
  • Memiliki sahsiah yang baik & terpuji.
  • Tidah merokok
  • Benar-benar berminat mengikuti pengajian akademik.
  • Bersedia dibimbing & mengikuti peraturan akademi